van ontwerp via ontwikkeling naar competentie
privacy-beleid

GHvernuft

Privacy-beleid van GHvernuft

Voor alle web-sites van Greald Henstra vernuft geldt:
  • dat, binnen het kader van de Nederlandse wet, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet, gegevens, die mogelijk herleidbaar zijn naar individuele personen, normaal beveiligd: verzameld, bewaard, verspreid en gebruikt kunnen worden,
    om de diensten aan te kunnen bieden als in desbetreffende site beschreven;
  • dat, met dezelfde doeleinden en ook binnen het kader van de wet, cookies geplaatst kunnen worden,
    die bezoekers naar believen met de opt-in/out mededeling: " GHvernuft" kunnen verwijderen dan wel toelaten;
  • dat verantwoordelijkheid voor de gegevens geheel voor rekening is van degene die ze heeft aangeleverd;
  • dat iedereen alle gegevens die herleidbaar zijn naar zijn of haar persoon, en die GHvernuft direct in beheer heeft, naar believen op kan vragen en laten vernietigen via mijngegevens@ghvernuft.nl;
  • dat dit beleid zonder verdere kennisgeving gewijzigd kan worden.
over GHvernuft | privacy | algemene voorwaarden

ontwerp en innovatie