van ontwerp via ontwikkeling naar competentie
privacy-beleid

GHvernuft

Privacy-beleid van GHvernuft

Voor alle web-sites in beheer van GHvernuft geldt:
 • dat, binnen het kader van de Nederlandse wet allerlei gegevens, die mogelijk herleidbaar zijn naar individuele personen, met persoonlijk wachtwoord beveiligd: verzameld, bewaard, verspreid onder in de desbetreffende site vermelde partijen, geanalyseerd en gebruikt kunnen worden,
  voor onderzoeksdoeleinden en om de diensten te kunnen leveren als in desbetreffende site beschreven,
  ten minste zolang als nodig is om die diensten te kunnen leveren;
 • dat, met dezelfde doeleinden en ook binnen het kader van de wet, cookies geplaatst kunnen worden,
  die betrokkene naar believen met een opt-in/out mededeling zoals: " GHvernuft" kan toelaten dan wel verwijderen;
 • dat verantwoordelijkheid voor de gegevens geheel voor rekening is van degene die ze heeft aangeleverd;
 • dat iedereen alle gegevens die herleidbaar zijn naar zijn of haar persoon, en die GHvernuft in beheer heeft, naar believen op kan vragen en (laten) vernietigen op de persoonlijke 'profiel'-pagina dan wel via mijngegevens@ghvernuft.nl;
 • dat iedereen waarvan GHvernuft gegevens die herleidbaar zijn naar zijn of haar persoon in beheer heeft, zich kan beklagen via mijngegevens@ghvernuft.nl
 • dat dit beleid zonder verdere kennisgeving gewijzigd kan worden.
over GHvernuft | privacy | algemene voorwaarden

ontwerp en innovatie