van ontwerp via ontwikkeling naar competentie
privacy-beleid

GHvernuft

ideeën- beheer rekenen, tekenen & testen speed- coaching snel- verkenning evidence based r&d collectieve intelligentie competentie innovatie ontwerp facilitering ontwikkeling verdieping

van ontwerp via innovatie naar competentie

Uw groeipad, ons traject...
 • ontwerp

  • ideeënbeheer  

   De snelste resultaten bereiken we door te focussen. Maar de beste kansen komen voort uit zijdelingse vondsten. En die hebben we juist nodig voor verfrissende en slagvaardige vernieuwingen.
   GHvernuft verzamelt oplossingen die anders verloren gaan.
   ▲▼

   Waar zijn de mensen te vinden met de meeste ervaring op het gebied van de bedrijfsprocessen? Wie hebben er het meest te kampen met onvolkomenheden? Waar kunnen we de meest praktische ideeën voor verbetering van effectiviteit en efficiëntie verwachten?

   De aloude ideëenbus is verbazend effectief, onder voorwaarde van vertrouwen, transparantie, feedback en erkentelijkheid. Aandacht dus. Maar in de hectiek van alledag schiet die er wel eens bij in. Reden voor GHvernuft om ideeënbeheer als dienst aan te bieden - voor een eerlijk deel van de meeropbrengst.

   Met een klembord in de hand gaan we de werkvloer op, interviewen de mensen, op zoek naar de verbeteringen die zij zien. Hun ideeën onderzoeken we vervolgens op wenselijkheid en haalbaarheid.
   We betrekken ze uiteraard bij de voortgang en zorgen ervoor dat de erkenning terecht komt bij degene die die toekomt.
   Zo creëren we een sfeer van vertrouwen en stimuleren we het proactieve denken.

   Als dan de ideeënstroom spontaan gaat lopen, wordt het tijd om automatisering te overwegen. GHvernuft heeft daar faciliteiten voor op de plank.

   De oplossingen zijn als kansen; ze liggen voor het grijpen.

  • rekenen, tekenen & testen  

   "Uitvinden is 1% inspiratie en 99% transpiratie" zei Edison, uitvinder van 'licht en geluid'.
   We gaan door waar het moeilijk wordt, gestoeld op brede ervaring.
   Nu met als nieuwste loot aan de stam: php-ontwikkeling.

   Reken op trial en error, teken voor vernuft en validatie.

  • speedcoaching  

   Verrijk je perspectief met een verfrissende invalshoek. Het eerste consult is gratis. Daarna voor een eerlijk deel van de meeropbrengsten.

   Is erg verrassend gebleken ...

 • innovatie

  • snelverkenning  

   Al onderzoekend geven we onze eigen beproefde invulling aan de welbekende business model canvas. En al doende bouwen we een kennisbase op met specialisten voor verder co-creating.

   Als NoGo geen optie is.

  • evidence based r&d  

   Innoveren is pionieren. Een ontdekkingstocht, weg van het gebaande pad.
   Innovaties zijn er de resultaten van. Maar wat hebben we gaandeweg nog meer gevonden?
   Feedback is key. We voeren de lessons learnt terug tot in de haarvaten van de organisatie.
   ▲▼

   Willen we onze nieuwe ontdekkingen optimaal benutten, dan moeten we onze projecten wel nabeschouwen. Systematisch. Maar de hectische dagelijkse praktijk heeft altijd prioriteit; het schiet er bij in.

   Reden voor GHvernuft om evidence based r&d als dienst aan te bieden. Met een persoonlijke benadering op basis van grondig onderzoek en jaren ervaring, en ondersteund door een toegespitst programma.

   Met een klembord in de hand interviewen we de mensen, vragen naar wat zij persoonlijk geleerd hebben. We reconstrueren de kennisontwikkeling en brengen geleerde lessen onder in een intuïtieve structuur. Zodat de gehele organisatie er zijn voordeel mee kan doen.

   Mythen of meten?

 • competentie

  • collectieve intelligentie  

   Van oudsher vertrouwen we voor oplossingen op sociale netwerken. Maar al enige tijd blijkt dat wisdom of crowds meetbaar en maakbaar is.
   ▲▼

   Uit niet-eens-zo-recent onderzoek blijkt dat er een beperkt aantal factoren is die bepalend zijn voor de slaagkansen van een innovatieproject. En dat die slaagkansen bekend zijn in het collectief bewustzijn, zij het vaak impliciet en verspreid.

   Oud nieuws dus maar ook goed nieuws, want daar kunnen we op sturen.
   Reden voor GHvernuft om collectieve intelligentie als een dienst aan te bieden. Met een persoonlijke benadering en een speciaal programma:

   • verzamelen we continu informatie tot een totaaloverzicht;
   • valideren we ideeën en aannames;
   • maken we verbluffend waarachtige financiële, capaciteit-, en doorlooptijd-schattingen;
   • sporen we lacunes op en stellen die bij voor een weloverwogen besluitvorming en planning.

   ... om aan het toeval over te laten?


aanvragen

over GHvernuft | privacy | algemene voorwaarden

ontwerp en innovatie